Ceny obědů

Ceny obědů Školní jídelny Kutná Hora

Od 1.9.2022

 

Děti, které v daném školním roce

(např. 1.9. 2022  –  31.8. 2023)

 

dovrší 7 – 10 let = I. kategorie = 33,- Kč
11 – 14 let = II. kategorie = 36,- Kč
15 a více let = III. kategorie = 39,- Kč
nedovrší 7 let =  kategorie  MŠ  = 27,- Kč