Ceny obědů

Ceny obědů Školní jídelny Kutná Hora

Od 1.9.2020

 

Děti, které v daném školním roce

(např. 1.9. 2020  –  31.8. 2021)

 

dovrší 7 – 10 let = I. kategorie = 29,- Kč
11 – 14 let = II. kategorie = 32,- Kč
15 a více let = III. kategorie = 35,- Kč
nedovrší 7 let =  kategorie  MŠ  = 23,- Kč