Ceny obědů

0
147
views

S účinností od 1.9.2019 se zvyšují ceny obědů o 2,– Kč ve všech kategoriích takto:

Ceny obědů

Děti, které ve školním roce 2019/2020  (1.9.2019 – 31.8.2020)

dovrší  7 – 10 let  =  I.kategorie   =  26,– Kč

11 – 14   =   II.kategorie  =  29,– Kč

15 let a více  =  III.kategorie  =  32,– Kč

nedovrší 7 let    =   kategorie P  =  20,– Kč

Toto zvýšení je v souvislosti s růstem cen základních potravin.