Ceny obědů od 1.9.2020

0
147
views

S účinností od 1.9. 2020 se zvyšují ceny obědů o 3,– Kč ve všech kategoriích takto:

Ceny obědů

Děti, které ve školním roce 2020/2021 ( 1.9. 2020 – 31.8. 2021)

dovrší  7 – 10 let  =  I. kategorie = 29,– Kč

11 –  14 let =  II. kategorie = 32,– Kč

15 let a více = III. kategorie = 35,– Kč

nedovrší 7 let = kategorie P = 23,– Kč