Jana Palacha

Vedoucí jídelny: Irena Kloudová

Telefon: 327 562 135 

E-mail: sjjpkh@cbox.cz 

Doba výdeje obědů: 11.30 –14.00 hod